Co się u nas działo w lipcu?

Otwarty rząd
W lipcu przeprowadziliśmy dwa spotkania konsultacyjne naszego raportu, które były dużym sukcesem – uczestniczyło w nich w sumie ponad 30 osób, otrzymaliśmy dużo przydatnych uwag, na podstawie których pracujemy (Justyna Hofmokl, Igor Ostrowski i ja) nad ostateczną wersją raportu.
Joasia Grabarczyk i Witek Jędrzejewski z P:P pracowali nad startem projektu „Otwarty samorząd” – 6-7 sierpnia odbędzie się warsztat dla członków Projektu: Polska inicjujący ten projekt. Celem projektu jest przeniesienie idei otwartego rządu na poziom lokalny, przede wszystkim poprzez nakłanianie samorzadów do udostępniania danych publicznych oraz tworzenie z ich pomocą aplikacji.
Rozpoczęliśmy też przygotowania do Open Government Data Camp, który współorganizujemy w październiku z Open Knowledge Foundation.
Laboratorium
Krzysiek Trzewiczek z zespołem kończy prace nad wersją „beta” platformy Raw Salad, której premierę planujemy na połowę sierpnia. Ważnym kamieniem milowym projektu było uruchomienie publicznego API systemu. Do naszego zespołu w lipcu dołączył Jerzy de Mezer, student informatyki, który realizuje u nas staż.
W projekcie otwarty budżet dołączyła do nas Ania Wronka, na codzień pracująca w Narodowym Banku Polskim, która pomaga nam w opracowaniu i analizie danych budżetowych, oraz tworzeniu na ich podstawie wizualizacji.
Creative Commons Polska
Intensywnie pracujemy nad organizacją globalnego zjazdu CC, który odbędzie się w połowie września. W ramach przygotowań szykujemy polskie tłumaczenie publikacji The Power of Open.
Jednocześnie Kamil Śliwowski zajmował się opracowaniem i uporządkowaniem naszych materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
Badania
Michał Danielewicz i Paweł Mazurek zakończyl badanie publicznych punktów dostępu do internetu, które realizowaliśmy dla FRSI. Raport zostanie opublikowany na początku sierpnia.
W ramach badania Trajektorie kultury w sieci Mirek Filiciak z zespołem zakończyli pracę nad kwestionariuszem, który w sierpniu pójdzie do realizacji. Trwa opracowywanie wyników pilotażu, które będziemy wstępnie prezentowaćw USA na konferencji Global Congress on Intellectual Property Policy i we wrześniu przy okazji Europejskiego Kongresu Kultury.
Medialab
 
Agata Jałosińska intensywnie pracowała nad przygotowaniem cyklu warsztatów Medialab Warszawa (także tutaj), zaczynamy w pierwszych dniach sierpnia od warsztatu z programowania muzycznego z pomocą programu SuperCollider, który prowadzi Denis Kolokol (który jest też informatykiem piszącym bazę danych w Raw Salad). Następne warsztaty: tworzenie map, digitalizacja dziedzictwa, Processing, w sierpniu / wrześniu / październiku. Agata szykuje też odbywający się pod koniec sierpnia MediaLab Lublin, 5-dniowy obóz medialabowy na którym Krzysiek Trzewiczek prowadzi warsztaty wizualizacji danych, a którego Centrum jest partnerem.
Rejestracja na obydwa wydarzenia jest ciągle otwarta
Inne
Zapraszamy do lektury cotygodniowego przeglądu prasy dot. otwartego rzadu (ale nie tylko), który przygotowuje Kasia Werner.