Czy możemy prawnie zakazać fake newsów?

Przedstawiamy raport, który prezentuje już istniejące przepisy prawa karnego pozwalające na skuteczną walkę z fake newsami. Znajdują się w nim również propozycje nowych rozwiązań pozwalających skuteczniej przeciwdziałać dezinformacji.

Raport Prawnokarne sposoby walki z fake newsami przedstawia przegląd istniejących już przepisów prawa karnego, które można wykorzystać w walce z fake newsami, oraz propozycje nowych rozwiązań pozwalających skuteczniej przeciwdziałać dezinformacji. Publikacja powstała w ramach projektu SpołTech prowadzonego przez Fundację Centrum Cyfrowe, a autorem raportu jest dr Kamil Mamak. Najważniejsze tezy raportu to:

  • W polskim prawie karnym istnieją już przepisy umożliwiające karanie niektórych rodzajów fake newsów – ale nie wszystkich.
  • Wprowadzenie karalności wszystkich fake newsów mogłoby prowadzić do łamania zagwarantowanych w Konstytucji praw i wolności.
  • Przede wszystkim w Polsce powinna zostać wprowadzona karalność tzw. medycznych fake newsów, czyli informacji sprzecznych z wiedzą medyczną.
  • Powinna istnieć możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych, którzy wprowadzają w błąd, działając przez to na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.

Twierdzenie, że fake newsy są w Polsce niekaralne jest samo w sobie fake newsem. Według dr Kamila Mamaka istnieje wiele przestępstw, które można popełnić za ich pomocą – rzadko jednak o tym pamiętamy. Wśród przestępstw popełnionych za pomocą fake newsów w raporcie wymienione są choćby zniesławienie, znieważenie czy kradzież tożsamości. Jeśli na poczytnym blogu pojawia się nieprawdziwa informacja, że organizacja charytatywna defrauduje pieniądze od darczyńców, to jest to zniesławienie. Z takim działaniem kodeks karny pozwala walczyć.

Raport Prawnokarne sposoby walki z fake newsami dostępny jest na tej stronie. Zachęcamy do lektury.

RAPORT_cz1_cc_700x500px
Tytuł: RAPORT_cz1_cc_700x500px