Fundacja Centrum Cyfrowe poszukuje osoby na stanowisko: Asystentka zespołu Otwartej Edukacji

W Centrum Cyfrowym dbamy o to, by rozwój technologii działał na korzyść społeczeństw i obywateli. Każda podejmowana przez nas decyzja ma na celu przybliżanie nas do realizacji tej misji. Lubimy doskonałą organizację pracy, rzetelną dokumentację działań, przejrzystość procedur i współpracę na partnerskich zasadach. 

Jesteśmy zwinną organizacją pozarządową pracującą w kilkunastoosobowym zespole, w modelu think-and-do-tankowym. Współpracujemy z ekspertami z Polski i z zagranicy, realizujemy projekty w Polsce i we współpracy z organizacjami na całym świecie.

Działamy w trzech głównych obszarach: edukacji, kultury i polityk publicznych. W ramach projektów edukacyjnych nasze działania intensywnie się rozwijają – dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uruchomiliśmy Spółdzielnię Otwartej Edukacji w bibliotece (SpołEd), w ramach której przeszkolimy 1000 bibliotekarzy i kolejne 2000 użytkowników bibliotek z zakresu kompetencji cyfrowych (w tym tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych). Zobacz więcej: https://centrumcyfrowe.pl/spoled/

W związku z tym, poszukujemy Asystentki/a zespołu Otwartej Edukacji, która/y będzie wsparciem zespołu Otwartej Edukacji w procesie skalowania naszych dotychczasowych działań.

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku Asystentki/a zespołu Otwartej Edukacji będzie odpowiedzialna za wsparcie zespołu Otwartej Edukacji w realizacji kursu online, w tym między innymi współpracę z mentorami i trenerami oraz kontakt z sieciami partnerskimi.

Do zadań Asystentki/a zespołu Otwartej Edukacji należeć będzie:

 • współpraca z 45 trenerami lokalnymi SpołEd dla bibliotek – kontakt, wsparcie przy tworzeniu scenariuszy zajęć lub promocji spotkań w bibliotekach na Facebooku “SpołEd dla bibliotek”, rozsyłanie materiałów i zbieranie dokumentacji z warsztatów (listy obecności itp.),
 • kontakt z sieciami współpracy/sieciami liderskimi SpołEd,
 • przygotowywanie krótkich komunikatów do mediów społecznościowych (we współpracy ze Specjalistką ds. komunikacji),
 • zbieranie i wprowadzenie danych do systemu (dane uczestników, baza personelu, umowy trenerów),
 • wsparcie organizacyjne realizacji webinariów, warsztatów i konferencji,
 • wsparcie w codziennym realizowaniu projektu,
 • dzielenie się wiedzą na temat projektu ze środowiskiem osób zainteresowanych edukacją i technologią.
United States National Museum Library
Tytuł: United States National Museum Library
cczero
Autor: brak

Szczegóły rekrutacji

Jeśli chcesz z nami pracować, prosimy o przesłanie CV oraz krótkiej informacji, dlaczego jesteś zainteresowana/y i nadajesz się na to stanowisko, do 10 marca (włącznie) na adres rekrutacja@centrumcyfrowe.pl. Wybrane kandydatki i kandydatów zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne, które będą się odbywać do końca marca w biurze Fundacji.

Przewidujemy rozpoczęcie współpracy najwcześniej od 1.04.2020.

 

Warunki zatrudnienia

 • praca na 3/5 etatu
 • okres próbny 3 miesiące, po czym umowa o pracę na czas określony do maja 2022
 • stawka pomiędzy 2900zł a 3200zł na rękę (za cały etat),
 • praca stacjonarna, w biurze w centrum Warszawy

Klauzula informacyjna

Przesłanie do Fundacji Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 24/2 (00-020 Warszawa) danych osobowych stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Fundację na potrzeby realizacji rekrutacji. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie.

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 24/2 („Fundacja”).
 2.  Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: kontakt@centrumcyfrowe.pl lub pisemnie na adres Fundacji tj. ul. Chmielna 24/2, 00-020 Warszawa.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”)).
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia rekrutacji albo do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
 6. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Podanie danych jest dobrowolne.