Fundacja Centrum Cyfrowe rekrutuje!

Poszukujemy Specjalistki/Specjalisty ds. komunikacji, która/y będzie odpowiedzialna/y za prowadzenie działań komunikacyjnych w naszej organizacji. Osoby, która zna i umie korzystać z różnych kanałów komunikacji i pomoże nam w nich zaistnieć. Która spowoduje, że nasza komunikacja będzie systematyczna, skuteczna i ciekawa.

O Centrum Cyfrowym

W Centrum Cyfrowym dbamy o to, by rozwój technologii działał na korzyść społeczeństw i obywateli. Każda podejmowana przez nas decyzja ma na celu przybliżanie nas do realizacji tej misji. Lubimy doskonałą organizację pracy, rzetelną dokumentację działań, przejrzystość procedur i współpracę na partnerskich zasadach.

Jedyne czego nam brakuje, to dobrej komunikacji naszych działań. Robimy wiele, by zmienić świat technologii cyfrowych, ale niewystarczająco o nich opowiadamy. Dlatego potrzebujemy Ciebie.

Poszukujemy Specjalistki/Specjalisty ds. komunikacji, która/y będzie odpowiedzialna/y za prowadzenie działań komunikacyjnych w naszej organizacji. Osoby, która zna i umie korzystać z różnych kanałów komunikacji i pomoże nam w nich zaistnieć. Która spowoduje, że nasza komunikacja będzie systematyczna, skuteczna i ciekawa.

Działamy m.in. w obszarach otwartej edukacji, otwartej kultury, społecznego wymiaru technologii. Pracujemy na rzecz powstawania polityk publicznych wspierających otwartość. Jesteśmy zwinną organizacją pozarządową pracującą w kilkunastoosobowym zespole, w modelu think-and-do-tankowym. Współpracujemy z ekspertami z Polski i z zagranicy, realizujemy projekty w Polsce i we współpracy z organizacjami na całym świecie.

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalistki/Specjalisty ds. komunikacji będzie odpowiedzialna za prowadzenie naszych działań i kanałów komunikacyjnych we współpracy ze wszystkimi działami Centrum Cyfrowego.

Do zadań Specjalistki/Specjalisty ds. komunikacji należeć będzie:

 • zarządzanie kanałami komunikacji organizacji,
 • prowadzenie działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych,
 • kontakt z mediami,
 • współpraca z członkami zespołu przy tworzeniu treści na potrzeby komunikacji i redakcja tekstów,
 • współpraca z podwykonawcami (zamawianie treści, materiałów graficznych, video),
 • wsparcie organizacyjne kampanii promocyjnych i wsparcie promocji projektów,
 • koordynacja powstawania newslettera organizacji,
 • wdrożenie przygotowanej strategii komunikacji,
 • współpraca z firmą PR.

Kogo szukamy?

Szukamy osoby zorganizowanej, samodzielnej i z inicjatywą, lubiącej pracować w zespole.

Zapraszamy osoby posiadające:

 • 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z komunikacją lub dziennikarskim,
 • doświadczenie w prowadzeniu kanałów w mediach społecznościowych i wykorzystywania różnorodnych narzędzi komunikacji online,
 • biegłą znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność planowania pracy zespołowej,
 • zainteresowanie tematyką związaną ze społecznym i kulturowym wymiarem technologii cyfrowych (nie wymagamy eksperckiej wiedzy).

Co oferujemy?

 • pracę w czołowej organizacji zajmującej się społecznym wymiarem technologii, w zespole, który stawia na ciągły rozwój i uczenie się,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum 4/5 etatu i z konkurencyjnym wynagrodzeniem,
 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarach komunikacji i PR,  zwinnych metodologii pracy (w tym Design Thinking i User-Centered Design), wiedzy na temat prawa autorskiego i open source, oraz działania organizacji pozarządowej,
 • współpracę z czołowymi europejskimi i światowymi organizacjami cyfrowymi (m.in. Creative Commons, Wikimedia, Mozilla),
 • pracę w wygodnym biurze w centrum Warszawy przy ul. Chmielnej.

Szczegóły rekrutacji

Jeśli chcesz z nami pracować, prosimy o przesłanie CV oraz krótkiej informacji, dlaczego jesteś zainteresowana/y i nadajesz się na to stanowisko do środy 16.10.2019 (włącznie) na adres rekrutacja@centrumcyfrowe.pl. Wybrane kandydatki i kandydatów zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne, które będą się odbywać do końca października w biurze Fundacji.

Przewidujemy rozpoczęcie współpracy od 1.11.2019

Klauzula informacyjna

Przesłanie do Fundacji Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 24/2 (00-020 Warszawa) danych osobowych stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Fundację na potrzeby realizacji rekrutacji. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 24/2 („Fundacja”).
 2.  Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: kontakt@centrumcyfrowe.pl lub pisemnie na adres Fundacji tj. ul. Chmielna 24/2, 00-020 Warszawa.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”)).
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia rekrutacji albo do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
 6. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Podanie danych jest dobrowolne.