Jak technologia TDM wpływa na gospodarkę? Polecamy nasz raport

Na czym polega text and data mining (eksploracja tekstu i danych)? Jak dziś firmy wykorzystują technologie TDM, a jak będą to robić w przyszłości? I wreszcie, jaki ma to wpływ na gospodarkę europejską i światową. O tym wszystkim piszemy w raporcie „Ekonomika eksploracji tekstu i danych – analiza aktualnych trendów i przyszłych zastosowań” przygotowanym przez Jana Strycharza w ramach projektu FutureTDM. Centrum Cyfrowe jest członkiem konsorcjum realizującego ten projekt.

Pobierz raport:

Wersja polska*

 

Wersja angielska

Analiza skupia się na fenomenie TDM rozumianym jako aktywo gospodarcze oraz praktyka biznesowa. Przedstawia, jak firmy rozumieją i wykorzystują technologie TDM jako narzędzie tworzenia wartości rynkowej. W ujęciu gospodarczym na TDM należy spoglądać jako na element szerszego fenomenu opisywanego w literaturze jako Big Data. Obecnie w zasadzie nie istnieją badania czy analizy, które mierzą się w podobny sposób z fenomenem TDM.

Jakie są główne wnioski z raportu?

 • Firmy prywatne, instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe są coraz bardziej zainteresowane zrozumieniem, jak podejmować decyzje w oparciu o dane. Proces translacji danych na wartość gospodarczą musi być mocno wspierany właśnie przez biznesową stronę organizacji – czyli osoby, które posiadają najwięcej wiedzy na temat sposobu, w jaki dana organizacja tworzy, dostarcza i sprzedaje dobra.
 • Według analizy wykonanej przez Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych (Buchholtz et al. 2014) fenomen Big and Open Data może przyczynić się do wzrostu europejskiego PKB o dodatkowe 1,9% w roku 2020. Ten wzrost spowodują:
  • lepsze wykorzystanie zasobów,
  • lepsze podejmowanie decyzji
  • udoskonalanie produktów i procesów
 • Firmy są zgodne, iż brak ludzkich talentów jest jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących na drodze translacji analizy na działania i wartość biznesową. Dodatkowym wyzwaniem jest brak odpowiedniej kultury organizacyjnej, która blokuje wdrażanie i stosowanie technologii zautmoatyzowanej analizy danych

 

 • Coraz więcej firm eksperymentuje z projektami analitycznymi wykorzystującymi Big Data i technologie TDM – trend ten widoczny jest szczególnie w sektorach handlu detalicznego, w komunikacji oraz w sektorze sprzedaży prądu i gazu.
 • Wartość finansowa technologii TDM rośnie relatywnie szybko. Estymacje pokazują, iż w roku 2016 globalny rynek Big Data był wart 23,8 miliarda dolarów, z czego 6,4 miliarda dotyczyło technologii TDM (oprogramowanie, obsługa i szkolenia). Z kolei na rynku europejskim wartości te wyniosły odpowiednio 9,4 miliarda dolarów dla Big Data i 2,5 miliarda dla TDM. Europejski rynek TDM może urosnąć do 10,3 miliarda dolarów w roku 2021. Dla porównania można przytoczyć, iż wpływy ze sprzedaży smartphone’ów w roku 2015 wyniosły ok. 14 miliardów dolarów dla Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Tworzenie wartości rynkowej w oparciu o dane będzie miało również przełożenie na efekty w makroskali. Łącząc analizy takich firm doradczych jak IDC i WISE, można powiedzieć, że 1 euro zainwestowane w Big Data przełoży się na efekty warte dla gospodarki 10,7 euro. Oznacza to, że makrogospodarczy wpływ Big Data jest dwukrotnie silniejszy, niż wpływ analityki opartej na danych tradycyjnych, gdzie 1 euro tłumaczone było na 5 euro wartości.

Wnioski z raportu zostały zaprezentowane m.in. podczas konferencji International Data Science Conference, która odbyła się w czerwcu w Salzburgu. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji było Sympozjum poświęcone TDM, organizowane w ramach projektu Future TDM. Jan Strycharz wygłosił prezentację na temat ekonomicznego potencjału analizy danych.

Slajdy z prezentacji dostępne są na stronie projektu Future TDM, można tam też znaleźć obszerną relację z wydarzenia.

Na kanale youtube projektu dostępne są również wywiady z uczestnikami Sympozjum.

Polecamy też przystępne materiały na temat wpływu TDM na gospodarkę (w j. angielskim):

 

Źródła:

 • Buchholtz, Sonia, Maciej Bukowski, Aleksander Śniegocki. 2014. Big and open data in Europe. A growth engine or a missed opportunity?, Warszawa: demosEUROPA, Warsaw Institute for Economic Studies.
 • Forbes Insights. 2015. Betting on Big Data. How the right culture, strategy and investments can help you leapfrog the competition. Washington.
 • Ransbotham, Sam, David Kiron, Pamela Kirk Prentice. 2015. The talent dividend. Analytics talent is driving competitive advantage at data-oriented companies. MIT Sloan Management Review.
 • Vesset, Dan et al. 2015. IDC FutureScape: Worldwide Big Data and Analytics 2016 Predictions, Framingham: IDC Analyze the Future.

 

* Wersja polska i wersja angielska nie są tłumaczeniami 1:1, wersja polska jest skróconą i nieco przeredagowaną wersją angielską