MAiC publikuje założenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej

23 maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany „Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego”. Jak wskazuje sama nazwa ustawy, po trzech latach obowiązywania znowelizowanej ustawy o dostępie do informacji publicznej, wdrażającej reguły ponownego wykorzystania, MAiC zdecydował się wydzielić te reguły do osobnej ustawy. Toczące się prace legislacyjne mają przede wszystkim na celu implementację dyrektywy europejskiej 2013/37/UE (dotyczącej ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i będącej nowelizacją dyrektywy 2003/98/WE).
Kluczowe zmiany, oprócz wydzielenie kwestii ponownego wykorzystywania informacji publicznej do osobnego aktu prawnego, dotyczą wdrożenia reguł rozszerzających możliwość ponownego wykorzystywania informacji publicznej na instytucje kultury: biblioteki, archiwa i muzea (które dotychczas byly wyłączone z tego obowiązku w odniesieniu do swoich zasobów – udostępniały jedynie informacje dotyczące ich funcjonowania). Ministerstwo proponuje konstrukcję, w której zasoby te są udostepniane na zasadach ponownego wykorzystywania informacji publicznej, ale nie są uznane za informację publiczną.
Będziemy analizować proponowane założenia, gdyż możliwość dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest jednym z podstawowych założeń modelu otwartego rządu (polecamy naszą mapę drogową z 2011 roku, raport „OpenGov” z 2013, oraz raport Koalicji na Rzecz Otwartego Rządu z 2013). Jednocześnie reguły udostępniania zasobów przez instytucje kultury są zależne od stosowanych przez nie zasad własności intelektualnej – widzimy tu styk z prowadzonymi przez nas pracami dotyczącymi reformy prawa autorskiego na rzecz bibliotek.
AKTUALIZACJA: 26 maja informacje o konsultacjach zostały opublikowane na stronie MAiC, na stronie konsultacyjnej MAiC oraz w nowym rządowym serwisie konsultacyjnym, stworzonym przez Ministerstwo Gospodarki.