Nowy nabór na trenerów i trenerki SpołEd w bibliotece już otwarty!

Pełna treść Zapytania ofertowego nr 2020-2677-9787 znajduje się w ogłoszeniu w Bazie konkurencyjności.

Wszystkie informacje potrzebne do przesłania oferty dostępne są również w poniższych dokumentach:

Zapytanie ofertowe nr 2020-2677-9787

ZAŁ. 1 – Formularz ofertowy

ZAŁ. 2 – Wykaz doświadczenia i osób

ZAŁ. 3 – Wzór umowy

Na Państwa oferty czekamy do 19.10.2020 r. do godz. 12:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji!

foto_trenerzy
Tytuł: foto_trenerzy

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie maksymalnie 45 serii warsztatów lokalnych (każda seria składa się z 3 warsztatów lokalnych) w ramach projektu „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” realizowanego przez Centrum Cyfrowe we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
  2. Jeden trener/trenerka może przeprowadzić maksymalnie jedną serię warsztatów.
  3. W ramach zamówienia planowany jest wybór maksymalnie 45 trenerów lub trenerek, którzy przeprowadzą łącznie maksymalnie 45 serii warsztatów lokalnych.
  4. Warsztaty lokalne będą realizowane w okresie od 23.11.2020 r. do 28.02.2021 r. na terenie całej Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji zamówienia z przyczyn organizacyjnych o maksymalnie 3 miesiące, po powiadomieniu Wykonawcy co najmniej 14 dni przed zmianą.
  5. Oferent składając ofertę na realizację zamówienia składa jedną ofertę na przeprowadzenie jednej serii warsztatów.
  6. Jedna seria warsztatów składa się z trzech warsztatów lokalnych. Każdy warsztat lokalny trwa minimalnie półtorej godziny zegarowej, maksymalnie zaś dwie godziny zegarowe.
  7. Warsztaty lokalne w ramach jednej serii mogą zostać przeprowadzone pojedynczo lub
    w blokach po 2 lub 3 warsztaty z rzędu.
  8. Warsztaty w ramach jednej serii mogą wiązać się tematycznie i tworzyć spójną całość lub być od siebie tematycznie niezależne. Celem warsztatów lokalnych będzie rozwój dowolnych kompetencji cyfrowych uczestników, w tym również kompetencji związanych z tworzeniem i wykorzystywaniem otwartych zasobów edukacyjnych. (…)