Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | konferencja

Zrzut ekranu 2015-04-16 o 20.28.10W przyszłym tygodniu, 24 kwietnia, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbędzie się konferencja dotyczącą ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Jest to zagadnienie, które w ostatnim czasie prowokowało szereg dyskusji, w których braliśmy czynny udział. Perspektywa włączenia zasobów instytucji kultury w obszar obowiązywania regulacji, jakim podlega informacja publiczna, niesie ze sobą wiele wyzwań, które analizowaliśmy w publikacji na temat re-use.

Program obejmuje część konferencyjną i część szkoleniowo-warsztatową. Pierwsza z nich zakłada merytoryczne wprowadzenie w zagadnienia ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz zaopatrzenie uczestników w najważniejsze definicje, druga natomiast – przygotowanie do praktycznego wykorzystania tej wiedzy.

Podczas pierwszej części Alek Tarkowski omówi zagadnienia związane z ponownym wykorzystaniem zasobów dziedzictwa, a w drugiej Katarzyna Rybicka poprowadzi warsztat na temat praktycznych wyzwań stojących przed instytucjami kultury.

Szczegółowy program konferencji. 

Wciąż zgłaszać można chęć udziału w konferencji – termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony. Wystarczy wysłać wiadomość na adres prawodoinformacji@mwi.pl, zaznaczając, który z dwóch warsztatów przewidzianych w programie Państwo wybierają.