Poszukujemy Specjalistki/y ds. Otwartej Edukacji i Rzecznictwa

Dołącz do zespołu Centrum Cyfrowego i zmieniaj z nami edukację w Polsce i na świecie!

Rekrutacja
Tytuł: Rekrutacja
ccbysa
Autor: Grafika - Papercut

O Centrum Cyfrowym

Centrum Cyfrowe troszczy się o społeczny wymiar transformacji cyfrowej. Wspólnie z ekspertkami i praktykami otwartymi na zmianę tworzy przestrzeń dla nowych idei, rozwoju umiejętności i narzędzi. Dąży do tego, aby w relacji człowieka z technologią interes społeczny był zawsze na pierwszym miejscu. Wartościami, na których opiera się działanie Centrum Cyfrowego są: współpraca, dobro wspólne, krytyczne myślenie, zrównoważony rozwój oraz przyjemność i frajda z pracy, którą wykonujemy.

W Centrum Cyfrowym lubimy doskonałą organizację pracy, stawianie jasnych i przejrzystych celów działań, rzetelną dokumentację działań, przejrzystość procedur i współpracę na partnerskich zasadach.

Jesteśmy zwinną organizacją pozarządową pracującą w kilkunastoosobowym zespole, w modelu think-and-do-tankowym. Współpracujemy z ekspertami z Polski i z zagranicy, realizujemy projekty w Polsce i we współpracy z organizacjami na całym świecie. Działamy głównie w trzech obszarach: otwartej edukacji, otwartej kultury i rzecznictwa.

W 2020 roku wraz z naszymi współpracownikami przygotowaliśmy 3 badania edukacyjne: Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja I (kwiecień 2020), Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II (październik 2020) oraz Open Education as a game changer. Stories from the pandemic (październik 2020). W 2021 roku planujemy kontynuowanie badań w obszarze edukacji i działania rzecznicze oparte o wnioski płynące z badań.

Kogo poszukujemy?

Poszukujemy osoby:

 • zainteresowanej obszarami działalności Centrum Cyfrowego, w szczególności otwartą edukacją i działaniami rzeczniczymi w tym obszarze
 • która lubi i umie pracować zespołowo
 • która ma co najmniej 5-letnie doświadczenie w koordynacji, zarządzaniu projektami w tym projektami z obszaru edukacji i projektami badawczymi
 • z doskonałymi umiejętnościami organizacyjnymi i komunikacyjnymi
 • posługującej/ego się bardzo dobrze językiem angielskim (około połowy zadań będzie prowadzonych w tym języku)
 • która/y chciałaby/by rozwijać się i zdobywać międzynarodowe doświadczenie w koordynowaniu badań i działań rzeczniczych
 • umiejącej/ego pisać przystępne teksty w języku polskim i angielskim
 • z umiejętnościami podstawowej komunikacji swoich działań w mediach społecznościowych (we współpracy ze specjalistką ds. komunikacji
 • która jest dyspozycyjna od marca 2021 roku

Najważniejsze zadania

 • ścisła współpraca z zespołem edukacyjnym i rzeczniczym (udział w spotkaniach i planowaniu działań)
 • obserwacja najważniejszych trendów i wydarzeń w zakresie edukacji i innych obszarach działalności Centrum Cyfrowego w Polsce i na świecie
 • przygotowywanie tekstów i opracowań
 • członkostwo w koalicjach i networkach: CC OE Platforma, Open Education Network – UNESCO, udział w wydarzeniach międzynarodowych
 • nawiązywanie nowych kluczowych kontaktów w kraju i za granicą,
 • współorganizowanie comiesięcznych calli środowiska związanego z otwartą edukacją
 • organizacja Open Education Policy Forum (w tym komunikacja, organizacja, koncepcja merytoryczna)
 • wsparcie w organizacji Open Education Week
 • koordynacja badania edukacyjnego C4ED (Copyright for education) “Jak nauczyciele korzystają z treści online” (pierwsza połowa 2021)

Co oferujemy?

 • pracę, która ma sens i przyczynia się do pozytywnych zmian w edukacji w Polsce i na świecie
 • udział w ciekawych, międzynarodowych projektach
 • współpracę z czołowymi europejskimi i światowymi organizacjami cyfrowymi i edukacyjnymi (m.in. Creative Commons, Wikimedia, Communia)
 • pracę w czołowej organizacji zajmującej się transformacją cyfrową i społecznym wymiarem technologii, w zespole, który stawia na ciągły rozwój i uczenie się
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze rzecznictwa, otwartej edukacji, otwartej kultury i technologii cyfrowych, oraz działania organizacji pozarządowej
 • pracę częściowo zdalną, a częściowo w wygodnym biurze w centrum Warszawy przy ul. Chmielnej 20

Szczegóły rekrutacji

Jeśli chcesz z nami pracować, prosimy o przesłanie:

 • CV
 • krótkiej informacji, dlaczego jesteś zainteresowana/y pracą w Centrum Cyfrowym i dlaczego jesteś dobrym/ą kandydatem/kandydatką na to stanowisko (nie więcej niż strona maszynopisu)

do niedzieli 17 lutego 2021 roku włącznie, na adres: rekrutacja@centrumcyfrowe.pl.

Wybrane kandydatki i kandydatów zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne, które będą się odbywać do 26 lutego 2020 roku.

Zgodnie z polityką płac Centrum Cyfrowego proponowane wynagrodzenie miesięczne to w zależności od doświadczenia NETTO od 4 085,00 zł do 4 655,00 zł (1 etat).

Proponujemy umową o pracę na rok (z możliwością przedłużenia). Wymiar czasu pracy to 1 etat.

Klauzula informacyjna

Przesłanie do Fundacji Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 24/2 (00-020 Warszawa) danych osobowych stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Fundację na potrzeby realizacji rekrutacji. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 24/2 („Fundacja”).
Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: kontakt@centrumcyfrowe.pl lub pisemnie na adres Fundacji tj. ul. Chmielna 24/2, 00-020 Warszawa.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”)).
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia rekrutacji albo do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Podanie danych jest dobrowolne.