Prezydent RP Bronisław Komorowski wspiera ideę otwartego rządu

W czwartek, 9. czerwca 2011 w Belwederze  odbyła się konferencja Rzeczpospolita 2.0 “Czy państwo może być przejrzyste, angażujące i otwarte na społeczeństwo sieciowe?”.  W trakcie konferencji, w której wzięli udział Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Minister Michał Boni, został zaprezentowany raport Centrum Cyfrowego pt. „Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce”. Odczytano również, specjalnie na tę okazję przygotowany, list Neelie Kroes, Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i Komisarz ds. agendy cyfrowej (kopia listutłumaczenie ).
Jak relacjonuje Kancelaria Prezydenta:
“Występując podczas konferencji prezydent Komorowski podkreślał konieczność większego zaangażowania obywateli we własne państwo.
– Bez wiedzy, bez dostępności do informacji, trudno sobie wyobrażać angażowanie się ludzi inne niż angażowanie się przeciw państwu, wydzierania państwu informacji, niekoniecznie szlachetnego wykorzystywania tych informacji – mówił prezydent.
W procesach związanych z budową „otwartego rządu” prezydent widzi nie tylko możliwość usprawnienia państwa i administrowania nim, ale również szansę na zwiększenie partycypacji obywateli w procesach demokratycznych.
Odnosząc się do określenia „otwarty rząd”, Bronisław Komorowski zaznaczył, że chodzi nie tylko o szczebel rządowy, ale także samorządowy. Prezydent zwrócił uwagę, że mówiąc na ten temat nie uniknie się pytania o granice otwartości, dostępności informacji. […]
Prezydent, odnosząc się do raportu podkreślił, że powinien on zostać opatrzony kalendarzem wdrażania w życie jego poszczególnych elementów.”
Następnie głos zabrał Minister Boni, który podkreślił wagę wszystkich działań, które przyczyniają się do zwiększenia udziału obywateli w procesach decyzyjnych. Zwrócił również uwagę, że państwo nie może się zamykać na obywatela, musi w pełni wykorzystywać energię i pomysłowość obywatelską. Podkreślił również rolę, jaką odgrywa w tym procesie dostęp do informacji publicznej:
Jednym z istotnych elementów otwartego rządu jest dzielenie się informacją, w sposób szybki, z wykrzystaniem wszystkich możliwych technik.
Minister Boni przypomniał również niedawną deklarację Premiera Donalda Tuska dotyczącą dostępności do informacji publicznej:
“Wszystko to, co jest informacją publiczną, powstaje ze środków publicznych, powinno być publicznie dostępne, właściwie bezpłatnie, do pełnego, także  komercyjnego wykorzystania. Państwo nie może władać informacjami, które za pieniądze podatników przygotowuje dla funkcjonowania państwa, bo partner, jakim jest obywatel, chce z tych informacji, wygenerowanych za jego podatki, korzystać.”
Odnosząc się do raportu “Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce” Michał Boni powiedział:
“Ten raport uczula nas na to wszystko, co pozytywnego może przynieść otwarte rządzenie i otwarty rzad, czyli: uruchomić energię obywateli, uczynić przejrzystymi różne procesy podjemowana decyzji i stanowienia prawa a, porzez wykorzystanie pomysłów gromadzonych zbiorowo, także w społeczeństwie sieci, osiągnąć większą efektywność wprowadzanych rozwiązań.”
Po wystąpieniach Prezydenta Komorowskiego i Ministra Boniego, Igor Ostrowski oraz Alek Tarkowski przedstawili podstowowe tezy i rekomendacje raportu “Mapa drogowa dla otwartego rządu w Polsce”.
Następnie głos zabrał Tim Kelsey, doradca rządu Zjednoczonego Królestwa ds. przejrzystości i otwartych danych, który przedstawił dotychczasowe osiągnięcia Zjednoczonego Królestwa w zakresie wprowadzania otwartego rządu.
Podsumowując konferencję red. Edwin  Bendyk stwierdził, że 9. czerwca skończył się w Polsce analogizm.
Raport “Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce” został opracowany przez zespół Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, przy wsparciu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
Nagrania z konferencji są dostępne pod poniższymi adresami:
Rzeczpospolita 2.0
Prezentacja raportu Mapa drogowa otwartego rzadu