Wspólnice danych – raport projektu SpołTech

Wspólnice danych to propozycja Jana J. Zygmuntowskiego przedstawiona w najnowszym raporcie SpołTech. Umożliwią one współdzielenie i wykorzystywanie danych, a jednocześnie ich ochronę w interesie publicznym.

RAPORT_cz2_960x640px
Tytuł: RAPORT_cz2_960x640px
ccbysa
Autor: Alicja Kobza

W najnowszym raporcie projektu SpołTech „Wspólnice danych. Alternatywny model zarządzania danymi cyfrowymi” Jan J. Zygmuntowski proponuje nowy model zarządzania danymi cyfrowymi – powołanie instytucji publicznych nazwanych przez niego wspólnicami danych. Umożliwią one współdzielenie i wykorzystywanie danych, a jednocześnie ich ochronę w interesie publicznym.

 

PRZECZYTAJ RAPORT: bit.ly/32mKCFQ

 

Najcenniejszym zasobem świata nie jest już ropa, ale dane – orzekł kilka lat temu The Economist. Energia związana z oboma surowcami gwarantuje rozwój gospodarki, ich eksploatacja ma jednak poważne konsekwencje.

W przypadku danych obserwujemy pogłębiający się problem erozji w warunkach kapitalizmu nadzoru, monopolizację wielu sektorów gospodarki, w tym prywatyzację sfery publicznej. A także zastój usług publicznych mimo widniejących na horyzoncie innowacji technologicznych. Bo chociaż rozwój gospodarki cyfrowej napędzanej naszymi danymi, pozwala na rozwój usług oferowanych przez cyfrowych gigantów, to jakość dostępnych usług publicznych, np. medycznych, wcale się znacząco nie zmieniła. A to one, a nie nowy interfejs Facebooka, mogłyby być prawdziwą innowacją.

Nie da się dziś rozmawiać o gospodarce cyfrowej bez odwołania do cyfrowych danych. Dane to fragmenty kodu budującego interfejsy, to autoryzacja użycia karty kredytowej przy zakupach online, to wymiana informacji między Tobą a reklamodawcą, to wreszcie strumień rejestrowanych drgań maszyny w hali fabrycznej czy zapis wyników morfologii krwi. Stanowią klucz do zrozumienia i zmierzenia się z wieloma wyzwaniami, przed którymi stoją demokratyczne, wolnorynkowe państwa.

W raporcie przedstawiamy alternatywny model zarządzania danymi w postaci wspólnic danych – instytucji, których celem jest umożliwienie współdzielenia i wykorzystywania danych, a jednocześnie ich ochrona w interesie publicznym.

Nie jest to hipotetyczny pomysł, ale precyzyjny plan tworzenia instytucji na miarę XXI wieku. W raporcie przedstawiamy  trzy przykłady wspólnic, które realnie mogą powstać w polskiej przestrzeni publicznej w sektorach opieki zdrowotnej, gospodarki komunalnej oraz energetyki.

Ważnym aspektem proponowanej alternatywy jest fakt, że odpowiada zarówno na potrzeby biznesu, jak i środowiska naukowego oraz organizacji obywatelskich. Wspólnice danych spełniałyby sześć celów, dzięki którym rozwijać mogłaby się nie tylko gospodarka cyfrowa, ale również instytucje sektora publiczne i innowacje społeczne:

 

 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku przez dopuszczenie nowych podmiotów do danych
  Międzynarodowe korporacje opierają swój pozycję monopolistów między innymi  na dostępie do ogromnych ilości danych. Wspólnice danych to szansa dla mniejszych firm, by wejść na rynek – dzięki nim koszt dostępu do danych będzie znacznie niższy. Osłabi to pozycję monopolistów i zwiększy konkurencyjność na rynku usług cyfrowych.
 • Wspieranie interesu publicznego oraz rozwiązywanie konfliktów między obywatelami a firmami gromadzącymi dane
  Nie można udawać, że interesy właścicieli danych – użytkowników, obywateli – oraz firm posiadających dane są takie same. Przeciwnie, pojawiają się tu oczywiste konflikty i możliwość nadużyć ze strony silniejszych podmiotów. Wspólnice danych pełniłyby rolę mediatora i dbały o przestrzeganie praw obywateli.
 • Zwiększenie potencjału danych dzięki ich współdzieleniu
  Dopuszczenie do silosów danych podmiotów, które wcześniej ze względu na koszty nie miały do nich dostępu, nie tylko podniesie produktywność w  gospodarce. To także szansa na rozwój innowacji w nie dofinansowanych obszarach, w tym sektorze usług publicznych.
 • Zwiększenie potencjału danych dzięki ich większej agregacji
  Wspólnice danych umożliwią bezpieczne łączenie danych w większe zbiory. Podniesie to wartość samych danych, umożliwi także lepsze predykcje i testowanie modeli sztucznej inteligencji.
 • Rozwój innowacji  dzięki tworzeniu zróżnicowanego środowiska współpracy gospodarczej
  Proponowany model instytucji wymusza sieciowanie i współpracę różnych podmiotów gospodarczych np. dużych firm, start-upów, uczelni i organizacji pozarządowych – łączy je w sieć dialogu oraz wymiany wiedzy i handlu.
 • Umożliwienie szybszego rozwoju branży sztucznej inteligencji (AI)
  Branża AI mierzy się z koniecznością poszukiwania wysokiej jakości obszernych zbiorów danych. Jakość tych zbiorów, ich zróżnicowanie, sposób gromadzenia danych – to wszystko będzie miało wpływ na ostateczny kształt produktów oferowanych przez branżę AI. Model wspólnic danych jest odpowiedzią na te potrzeby.

Projekt SpołTech – bo przyszłość potrzebuje przyjaciół

Technologie cyfrowe wpędzają nasze społeczeństwo w stan ciągłej zmiany. Dlatego przyszłość potrzebuje przyjaciół, którzy upomną się o społeczny wymiar technologii.

SpołTech to przestrzeń do namysłu i rozmowy o technologii, przyszłości i Polsce. W Fundacji Centrum Cyfrowe stworzyliśmy zespół analityczny badający społeczny i kulturowy wpływ technologii cyfrowych. Jednocześnie sieciujemy ekspertki i ekspertów, dla których ważny jest społeczny wymiar technologii. Osoby wierzące, że technologie powinny służyć społeczeństwu. Dowiedz się więcej o projekcie…