Creative Commons

Creative Commons Polska https://creativecommons.pl/

Wizja

W Centrum Cyfrowym wierzymy, że internet może być dobrem wspólnym, a kultura, nauka i edukacja powinny być dostępne dla każdego. Dlatego jesteśmy częścią Creative Commons (CC) – ruchu, który już drugą dekadę wspiera wolną kulturę, działa na rzecz reformy prawa autorskiego i promuje powszechny dostęp do badań i edukacji. Creative Commons pomaga legalnie dzielić się wiedzą i twórczością, aby stworzyć bardziej sprawiedliwy, dostępny i innowacyjny świat. Odblokowujemy pełen potencjał internetu, aby napędzać nową erę rozwoju, wzrostu i produktywności. Dzięki sieci oddziałów krajowych narzędzia CC są ustandaryzowane i rozpoznawalne na całym świecie.

Narzędzia Creative Commons

Creative Commons Polska to jeden z najdłużej i najprężniej działających oddziałów CC, które obecnie znajdują się w ponad 80 różnych krajach. Tłumaczymy i rozwijamy narzędzia Creative Commons, tworzymy materiały edukacyjne i promujemy legalny dostęp do dóbr kultury. Ważne jest dla nas zwiększanie świadomości wpływu prawa autorskiego na kulturę i społeczeństwo. Bierzemy aktywny udział w dyskusji na temat reformy prawa autorskiego, zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Creative Commons realizuje swoją misję poprzez tworzenie gotowych narzędzi prawnych skierowanych zarówno do twórców, jak i użytkowników.
Licencje Creative Commons pozwalają zastąpić tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone”,przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego. Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń. Dzięki temu, autor/ka może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się swoją twórczością z innymi.

Mechanizm CC0 to narzędzie dla twórców, którzy chcą dać innym jak największą swobodę w rozpowszechnianiu, modyfikowaniu i ponownym wykorzystywaniu ich utworów. Oznaczając swój utwór znakiem CC0 zrzekają się swoich praw autorskich, pokrewnych i powiązanych w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące w danych kraju prawo. Symbol CC0 sygnalizuje, że utwór został przeniesiony do domeny publicznej.

Znak Domeny Publicznej to prosta grafika informująca o braku ograniczeń prawa autorskiego w stosunku do danego utworu i różni się od pozostałych narzędzi Creative Commons. Domena publiczna nie jest licencją. Utwór z domeny publicznej może oznaczyć każdy (nie tylko twórca), kto ma wiedzę na temat jego statusu prawnego.

Działania

Wszystkie nasze projekty tworzymy w duchu otwartości i dzielenia się. W ramach Pracowni Otwierania Kultury współpracujemy z instytucjami kultury, które chcą dzielić się swoimi zasobami przy wykorzystaniu licencji Creative Commons. Razem z Koalicją Otwartej Edukacji (KOED) współtworzyliśmy polityki publiczne wspierające otwartość zasobów edukacyjnych w Polsce. W ramach Spółdzielni Otwartej Edukacji wspieramy nauczyciel(k)i w tworzeniu i korzystaniu z otwartych zasobów edukacyjnych. Od wielu lat szkolimy przedstawiciel(k)i instytucji kultury, świata nauki, trzeciego sektora oraz przemysłów kreatywnych z podstaw prawa autorskiego i stosowania licencji Creative Commons.

Kluczowe projekty: