Prawo autorskie w budowie – implementacja dyrektywy #3

W Polsce nadal cisza w temacie implementacji dyrektywy prawnoautorskiej - co nie znaczy, że w innych krajach też nic się nie dzieje.

Implementacja: pierwsze kroki

Niemcy: Propozycja implementacji przygotowana przez niemieckie ministerstwo kultury – obejmująca nie tylko nowe prawo pokrewne wydawców prasowych (art. 15), ale także nowe wyjątki dotyczące praw autorskich (art. 3–7) oraz przepis dotyczący godziwej rekompensaty (art. 16) – była przedmiotem konsultacji społecznych do 31 stycznia 2020. Pełny tekst (w języku niemieckim) jest dostępny do pobrania tutaj. Naszym zdaniem propozycja zawiera najgorszy scenariusz wdrożenia wyjątku edukacyjnego, ponieważ pozwala on w niektórych przypadkach wyłączyć wyjątek na podstawie licencji, co stanowi niebezpieczne precedens dla praw użytkowników.

brak
Tytuł: brak
public
Autor: Alfred T. Palmer

Francja: Na początku grudnia 2019 r. Francja opublikowała propozycję projektu ustawy o komunikacji audiowizualnej i suwerenności kulturalnej w erze cyfrowej, która wdraża niektóre przepisy dyrektywy prawnoautorskiej, w tym art. 17. Nasza opinia jest niestety jednoznaczna – francuskiej propozycji brakuje podstawowych form zabezpieczenia praw użytkowników, których treści zostaną zablokowane ze względu na domniemane naruszenia praw autorskich. 

Wielka Brytania: Chris Skidmore, brytyjski sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
i Ministerstwie Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej, stwierdził, że: „Termin wdrożenia unijnej dyrektywy o prawie autorskim upływa 7 czerwca 2021 r.. W związku z tym Zjednoczone Królestwo nie będzie zobowiązane do wdrożenia dyrektywy, a rząd nie planuje tego robić. Wszelkie przyszłe zmiany w brytyjskich przepisach dotyczących praw autorskich będą rozpatrywane jako część zwykłego procesu legislacyjnego w kraju”.

Trwa dialog interesariuszy w sprawie kontrowersyjnego artykułu 17: Za nami sześć spotkań (w których uczestniczymy przez stowarzyszenie Communia), a dopiero na ostatnim poruszono najbardziej kontrowersyjną kwestię – jak chronić prawa użytkowników, jednocześnie filtrując treści przez nich zamieszczane – niestety wygląda na to, że osiągnięcie kompromisu w tej sprawie będzie bardzo trudne. Jak na razie dialog interesariuszy pozostawia wiele do życzenia, również jeśli chodzi o kwestie proceduralne – wraz z innymi organizacjami stowarzyszenie Communia wystosowało otwarty list w sprawie większej transparentności procesu. 

 

Warto również wiedzieć

Nowa inicjatywa Axela Vossa

Axel Voss przedstawił swoją nową wizję w manifeście „cyfrowej suwerenności”. „Platformy internetowe, które aktywnie hostują/moderują treści, powinny ponosić większą odpowiedzialność za treści, które hostują”, napisał niemiecki poseł do PE, argumentując, że podejście do odpowiedzialności platform przyjęte w dyrektywie prawnoautorskiej jest słuszne i powinno zostać utrzymane. Poseł Voss zauważa również w swoim manifeście, że: „Wiele dokumentów z poprzedniego okresu legislacyjnego (np. dyrektywa prawnoautorska, dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) doprowadzi do 27 różnych implementacji w krajach członkowskich, a także różnych interpretacji prawnych, chociaż opierających się na tym samym zestawie zasad”.

Dyrektywa o ochronie baz danych – potrzebne zmiany?

W środę Komisja Europejska przedstawiła propozycję strategii dotyczącej danych. Komisja ​​„zbada potrzebę podjęcia działań legislacyjnych w kwestiach, które wpływają na relacje między podmiotami w gospodarce opartej na danych”. W  tym kontekście regulacja o danych (Data Act) planowana na 2021 r., mogłaby przyspieszyć między innymi „udoskonalenie ram ochrony własności intelektualnej w celu dalszego umożliwienia udostępniania danych”. Mogłoby to „obejmować ewentualny przegląd dyrektywy o ochronie baz danych”.

Prawo właśności intelektualnej a sztuczna inteligencja

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) będzie pracować nad raportem (z inicjatywy własnej) w sprawie praw własności intelektualnej w zakresie rozwoju technologii sztucznej inteligencji.Temat ten staje się coraz bardziej palący – trwają prace w tym temacie również w WIPO. Mamy nadzieję, że nie doprowadzą one do rozszerzenia monopolu prawnoautorskiego. 

 

Poprzednie biuletyny

Prawo autorskie w budowie – implementacja dyrektywy #1 

Prawo autorskie w budowie – implementacja dyrektywy #2