Przeprowadzenie maksymalnie 45 serii warsztatów lokalnych dla dorosłych

foto_trenerzy
Tytuł: foto_trenerzy

W celu złożenia oferty, prosimy zapoznać się z ogłoszeniem w Bazie konkurencyjności.
Wszystkie informacje dostępne są również w załączonych poniżej dokumentach:

ZAPYTANIE OFERTOWE – 2020-09-11

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Trenerzy i trenerki

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia i osób

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

 

Oferty należy przesyłać na adres spoledoferty@centrumcyfrowe.pl

Termin składania ofert: 21.09.2020 do godz. 12:00

 

Zgodnie z informacją w ogłoszeniu Oferent powinien przedstawić:

  • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
  • Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia;
  • Dowody potwierdzające ukończenie kursów / szkoleń / warsztatów wskazanych
    w załączniku nr 2;
  • Życiorys zawodowy Oferenta bądź osoby zdolnej do wykonania zamówienia, którą dysponuje
    Oferent.
uczenie się
Tytuł: uczenie się
ccby
Autor: Rzeczyobrazkowe