Prawo autorskie w budowie – implementacja dyrektywy #4

Pandemia nie przerwała prac nad implementacją nowej dyrektywy prawnoautorskiej.

Proces implementacji dyrektywy o prawach autorskich trwa w kilku krajach. Oczywistym wyzwaniem stało się prowadzenie działań w czasie pandemii – niemożliwa bowiem stała się organizacja osobistych spotkań. #zostańwdomu to jednak okazja dla niektórych urzędników zajmujących się prawami autorskimi, by wykorzystać czas na prace nad przepisami wdrażającymi dyrektywę.  Kilka państw członkowskich UE postanowiło zwrócić się do Komisji Europejskiej o dostosowanie do nowej sytuacji kalendarza postępowań przeciwko krajom, które nie zdążyły na czas implementować danych dyrektyw – zobaczymy więc, jak pandemia wpłynie na kalendarz zmian prawa autorskiego w Europie.  

 

Implementacja: pierwsze kroki

Szwecja 

Szwedzkie Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło niedawno publiczne konsultacje w sprawie wdrożenia art. 3–12 dyrektywy o prawie autorskim. Ministerstwo udostępniło dokument zawierający wstępne stanowisko rządu w sprawie oceny i wdrażania tych artykułów, a termin przedstawienia opinii upłynął 20 marca. Celem procesu było ułatwienie szwedzkim interesariuszom komentowania, w jaki sposób należy wdrożyć dyrektywę w życie – to dopiero pierwszy krok tego procesu.

brak
Tytuł: brak
public
Autor: Howard R. Hollem

Francja

Francuska reforma audiowizualna – która implementuje dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS), a także art. 17 dyrektywy o prawie autorskim – była przedmiotem dyskusji i głosowania w Komisji Kultury i Edukacji Zgromadzenia Narodowego w pierwszym tygodniu marca. Komisja rozpatrzyła 1327 poprawek do ustawy – 5 marca udało się zakończyć ten proces i zatwierdzić zmieniony tekst. Zatwierdzony tekst, który dotyczy implementacji art. 17, nie różni się zasadniczo od pierwotnego wniosku, który przeanalizowaliśmy w ramach stowarzyszenia Communia tutaj. Ustawa będzie teraz debatowana na sesji plenarnej Zgromadzenia na początku kwietnia. Odpowiednie dokumenty zostaną udostępnione tutaj.

Dialog interesariuszy w sprawie art. 17 przełożony

Komisja Europejska poinformowała uczestników dialogu interesariuszy w sprawie art. 17, że spotkanie, które pierwotnie zaplanowano na 30 marca, zostało zostało przełożone do po Wielkiejnocy z powodu ograniczeń dotyczących spotkań po wybuchu epidemii COVID-19. Nie oznacza to, że Komisja przestała pracować nad wytycznymi, lub że zainteresowane strony powinny przestać przekazywać Komisji swoje uwagi – wręcz przeciwnie!

 

Warto również wiedzieć

Koronawirus a prawo autorskie 

Kilka stowarzyszeń bibliotecznych na całym świecie wydało oświadczenie w sprawie globalnej pandemii COVID-19 i jej wpływu na usługi i zasoby biblioteczne, sugerując wydawcom i innym dostawcom treści szereg sposobów radzenia sobie z kryzysem. Jedną z sugestii skierowanych do wydawców jest umożliwienie bibliotekom korzystania z jak najszerszego dozwolonego użytku bibliotecznego i edukacyjnego (nawet jeśli zostały one ograniczone umownie), tak aby umożliwić bibliotekom kontynuowanie misji dydaktycznej w sytuacji pracy tylko zdalnej.

TDM i zabezpieczenia techniczne

Stowarzyszenie Europejskich Bibliotek Badawczych (LIBER) wydało ostrzeżenie, że nowemu wyjątkowi dotyczącemu eksploracji tekstu i danych (TDM) zagrażają zabezpieczenia techniczne (DRM) stosowane przez wydawców. LIBER doszedł do tego wniosku na podstawie wyników ankiety dotyczącej blokowania treści, przeprowadzonej przez grupę roboczą LIBER ds. praw autorskich. Dotychczasowe wyniki ankiety potwierdzają obawy, że właściciele praw autorskich mogą nadużywać technicznych środków ochrony (TPM) w celu ograniczenia przydatności wyjątków zawartych w dyrektywie.

Szwedzki Sąd Najwyższy stawia wyżej prawo autorskie niż dostęp do informacji

W czerwcu 2010 roku Kent Ekeroth, kontrowersyjny polityk ubiegający się o miejsce w w szwedzkim parlamencie, brał udział w bójce w centrum Sztokholmu. Sfilmował ten incydent za pomocą telefonu komórkowego, a następnie przesłał wideo na YouTube. Jedna ze szwedzkich gazeta odkryła jednak inne wideo i opublikowała dłuższą wersję na swojej stronie internetowej. Taka dłuższa wersja zawierała sekwencje, które pierwotnie nie były dostępne na YouTube. Dokonano tego bez zgody polityka.

Szwedzki Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w tej sprawie: T 4412-19. Dotyczyła ona związku między, z jednej strony, prawami autorskimi i pokrewnymi w filmie, a z drugiej strony interesem publicznym dostępu do informacji (wolność informacji) – w tej sprawie sąd stwierdził że ważniejsze jest prawo autorskie. 

TikTok wykorzystał blockchain do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskich 

W 2017 r. Chiny ustanowiły Sąd Internetowy w Hangzhou sądem właściwym do zdalnego rozwiązywania spraw związanych z internetem, takich jak zakupy online i naruszenie praw autorskich. Później wprowadzono regulację, zgodnie z którą dozwolone będzie użycie technologii blockchain w celu uwierzytelnienia przedstawionych dowodów. Utorowało to  drogę do pierwszego na świecie dowodu opartego na blockchain akceptowanego przez sąd. TikTok jest pierwszą firmą, która zastosowała to rozwiązanie, właśnie w sprawie dotyczącej prawa autorskiego. 

 

Poprzednie biuletyny

Prawo autorskie w budowie – implementacja dyrektywy #1 

Prawo autorskie w budowie – implementacja dyrektywy #2

Prawo autorskie w budowie – implementacja dyrektywy #3