Przełączamy społeczeństwo na cyfrowe.
otwarta kultura
wspieramy instytucje kultury
więcej  
otwarte NGO
pracujemy z organizacjami na rzecz otwartości
więcej  
otwarty rząd
wspieramy otwieranie instytucji i danych publicznych
więcej  
Blog Centrum Cyfrowego
   
Subskrybuj nasz newsletter
   
   
Prawo autorskie w czasach zmiany
Prawo autorskie w czasach zmiany
   
Badania
Badania
   
Stop<br>TTIP
Stop
TTIP
Eksploracja danych (TDM)
Eksploracja danych (TDM)
   
Otwarta<br>kultura
Otwarta
kultura
   
Muzeum<br>otwarte
Muzeum
otwarte
   
Polityki<br>publiczne
Polityki
publiczne
   
Konferencja
Konferencja "Cyfrowe wyzwania"
   
Badania otwartości w sektorze GLAM
Badania otwartości w sektorze GLAM
   
Otwórzmy cyfrową edukację
Otwórzmy cyfrową edukację
   
Przewodnik internetowy - poznaj, korzystaj, twórz
Przewodnik internetowy - poznaj, korzystaj, twórz
   
Sztuka na Zachętę - projekt cyfrowego narzędzia edukacyjnego
Sztuka na Zachętę - projekt cyfrowego narzędzia edukacyjnego
   
Kserokopia: przegląd linków o prawie autorskim
Kserokopia: przegląd linków o prawie autorskim
Wizja lokalna. Program dla kadr kultury
Wizja lokalna. Program dla kadr kultury
   
Otwarte<br>Zabytki
Otwarte
Zabytki
      
Kultura na serwery - prawne aspekty digitalizacji
Kultura na serwery - prawne aspekty digitalizacji
   
Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści
Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści
   
Biblioteka Otwartej Nauki
Biblioteka Otwartej Nauki
   
Spółdzielnia<br>Wiedza
Spółdzielnia
Wiedza
Korzystanie z mediów a podziały społeczne
Korzystanie z mediów a podziały społeczne
   
Reforma prawa autorskiego dla edukacji
Reforma prawa autorskiego dla edukacji
   
Otwarte<br>NGO
Otwarte
NGO
   
Opengov: Otwieramy rząd
Opengov: Otwieramy rząd
   
Dane po warszawsku
Dane po warszawsku
   
Konferencja Prawo Autorskie a Interes Publiczny
   
Tajni<br>kulturalni
Tajni
kulturalni
   
Pracownie komputerowe na obszarach wiejskich
Pracownie komputerowe na obszarach wiejskich
   
Creative Commons Polska
Creative Commons Polska
   
Otwarty rząd w Polsce
Otwarty rząd w Polsce
   
Szkoła<br>Infografiki
Szkoła
Infografiki
   
Prawo autorskie - reforma
Prawo autorskie - reforma
   
Otwartość w organizacjach pozarządowych
Otwartość w organizacjach pozarządowych
   
Mapa drogowa otwartego rządu
Mapa drogowa otwartego rządu
   
Reforma prawa autorskiego dla bibliotek
   
Kulturotwórcy
Kulturotwórcy
   

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo